Penyelidik ECCE

Dr. Abdul Halim bin Masnan ((Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim. Perak, Malaysia))

Dr. Abdul Halim bin Masnan is a senior lecturer at the Faculty of Human Development, Universiti Pendidikan Sultan Idris.  He completed his PhD in Early Childhood Education from USM and his area of expertise is early childhood education.

Research Interest: Teaching and Learning in Early Childhood Education, Natural Environment in early childhood education, young children's learning and development, socio-cultural approaches in early chilhood education, ict and mathematic in early childhood education

Memberships, editorial boards:

 1. Early Childhood Care & Education Council, AHLI / MEMBER, 2014 - 2015,
 2. MenTeach Membership, AHLI / MEMBER, 2009 - 2011, (International)
 3. Persatuan Pengusaha Profesional Pendidikan Awal Kanak-kanak Malaysia (MAPECE), 2007 – 2010 MQA (Early Childhood Education) as panel

List of Research Grants (recent 5 years):

 1. Penggunaan Komputer Tablet : Keberkesanan Perisian Multimedia Terhadap Pemahaman Konsep Nombor Murid Prasekolah di Tanjong Malim, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS - RM6650, 15-12-2013 to 15-12-2014 (Zaharah binti Osman,Maizatul Akhma binti Sa'at,Noor Hasnieza binti Hashim) - Geran Universiti (DONE)
 2. Hubungkait Kemahiran Penggunaan Komputer Dengan Perisian Multimedia Ke Atas Pembelajaran Matematik Kanak-Kanak Prasekolah, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS - RM1396, 01-01-2007 to 30-06-2007- Short-term/Vote/Universiti Grant (grant below RM10,000)(DONE)
 3. Pembangunan Model Pengajaran Berkualiti Guru Prasekolah, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS - RM9920, 01-05-2017 to 30-04-2018- Short-term/Vote/Universiti Grant (grant below RM10,000) Ongoing
 4. Kajian Perbandingan Pencapaian Kualiti Prasekolah KPM dengan Prasekolah Swasta, Kemas dan JPNIN, KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI - RM43800, 10-01-2014 to 01-01-2015 (Nordin bin Mamat,Abdul Aziz bin Abdul Shukor,Loy Chee Luen,Abdul Rahim bin Razalli) - Government Grant (grant less than RM 1,000,000)
 5. Kajian Perbandingan Pencapaian Kualiti Prasekolah KPM dengan Prasekolah Swasta, Kemas dan JPNIN, KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI - RM43800, 01-10-2014 to 01-01-2015 (Nordin bin Mamat,Abdul Aziz bin Abdul Shukor,Loy Chee Luen,Abdul Rahim bin Razalli,Nordin bin Mamat,Abdul Aziz bin Abdul Shukor,Loy Chee Luen,Abdul Rahim bin Razalli) - Geran Agensi Kerajaan
 6. Kajian Kebolehlaksanaan Tabika Perpaduan diserapkan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia atau dikekalkan di bawah JPNIN dengan Peningkatan Kepegawaian dan Perjawatan, KEMENTERIAN PELAJARAN - RM49990, 01-10-2013 to 01-04-2014 (Nordin bin Mamat,Ramlee bin Ismail,Noor Aini binti Ahmad,Loy Chee Luen,Marinah binti Awang) - Geran Agensi Kerajaan
 7. Penilaian Pelaksanaan Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan, Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS - RM10000, 02-01-2015 to 02-09-2015 (Amir Hasan bin Dawi,Rosnidar binti Mansor,Abdul Malek bin Abdul Rahman,Abdul Rahim bin Razalli,Nordin bin Mamat,Aslina binti Ahmad,Kannamah A/P Mottan,Mahizer bin Hamzah,Abdul Aziz bin Abdul Shukor,Wong Kung Teck,Norliza Binti Abdul Majid,Mohammad Aziz Shah bin Mohamed Arip,Nurul ''Ain binti Mohd Daud,Hapsah binti Md Yusof,Norfishah binti Mat Rabi,Mohammad Nasir bin Bistamam,Intan Farahana Binti Abdul Rani,Marzaida binti Badaruddin) - Geran Universiti
 8. Pembangunan Model Pengajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi(KBAT)Prasekolah Ke Arah Meningkatkan Kualiti Perguruan, KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI - RM71800, 01-08-2016 to 01-08-2018 (Suppiah a/l Nachiappan,Mazlina binti Che Mustafa,Hashimah binti Hussein,Rosma binti Osman) - Geran Agensi Kerajaan
 9. Development of a Comprehensive & Integrated Model of Quality Malaysian ECCE, JABATAN PERDANA MENTERI - RM5142952, 01-04-2015 to 01-05-2018 (Sopia binti Md Yassin,prof. dr. francess lee,zahyah bt hanafi,rohaty mohd majzub,Marzita binti Puteh,Sadiah binti Baharom,Hasimah binti Alimon,Abdul Aziz bin Abdul Shukor,Nordin bin Mamat,Che Nidzam binti Che Ahmad,Mazlina binti Che Mustafa,Mohd Sharani bin Ahmad,Abdul Rahim bin Razalli,Ridzwan bin Che Rus,Ainon binti Omar,Bahbibi binti Rahmatullah,Rosfizah binti Md Taib,Arasinah binti Kamis,Norwaliza binti Abdul Wahab,Juppri bin Bacotang,Hashimah binti Hussein,Jamilah binti Omar,Zaharah binti O) - Geran Agensi Kerajaan
 10. Projek Pengumpulan Data Pusat Data Kanak-kanak Kebangsaan (National Child Data Centre-NCDC) Fasa 2 & 3, KEMENTERIAN PELAJARAN - RM2762933.76, 01-04-2015 to 01-04-2017 (Sopia binti Md Yassin,Aos A. Z. Ansaef Al-Juboori,Suzani binti Mohamad Samuri,Wang Shir Li,Bahbibi binti Rahmatullah,Zainiah @ Zaniah binti Mohamed Isa,Tan Kian Lam,Mazlina binti Che Mustafa,Bilal Bahaa Zaidan,Aslina binti Saad,Nurul ''Ain Hidayah binti Abas,Grace Annammal A/P Gnana Piragasam,Ramlee bin Ismail,Mad Ithnin bin Salleh) - Geran Agensi Kerajaan
 11. Determining Contributing Factors of Quality ECCE, JABATAN PERDANA MENTERI - RM1000000, 01-04-2015 to 01-04-2018 (Abdul Aziz bin Abdul Shukor,Mazlina binti Che Mustafa,Abdul Rahim bin Razalli,Zaharah binti Osman,Nor Aizal Akmal Binti Rohaizad,Nor Mashitah binti Mohd Radzi,Nurul ''Ain Hidayah binti Abas,Jamilah binti Omar,Ainon binti Omar,Kaaminy A/P Kanapathy,Jameyah binti Sheriff,Nordin bin Mamat) - Geran Agensi Kerajaan
 12. The Use of Sensory Balls in the Classroom: Effects on Behavioural and Academic Functioning of Students with Learning Disabilities, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS - RM9700, 19-10-2016 to 19-10-2017 (Grace Annammal A/P Gnana Piragasam,Norfishah binti Mat Rabi) - Geran Universiti
 13. Modul Kecerdasan Emosi (KE) Cilik: Membina Emosi Positif Kanak-kanak, UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS - RM6088, 13-04-2016 to 13-04-2017 (Nor Aizal Akmal Binti Rohaizad,Nordin bin Mamat,Zaharah binti Osman) - Geran Universiti

Selected Recent Publications (recent 5 years):

 1. Loy Chee Luen, Dr Nordin Mamat, Abdul Halim bin Masnan, "3R Mini Puppet Play " , 2016-08-20, Universiti Malaysia Kelantan & Universiti Teknologi Mara Perlis
 2. Abdul Halim bin Masnan,, "Panduan Kesihatan Keselamatan dan Pemakanan Pendidikan Awal Kanak- Kanak" , 2014, Rich Knowledge and Consultancy Sdn. Bhd.
 3. Abdul Halim bin Masnan,, "PROGRAM KEMAHIRAN KEIBUBAPAAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK" , 2014, JABATAN KEMAJUAN MASYARAKAT (KEMAS) KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH

Link to CV: https://portal3.upsi.edu.my/cms/DirektoriPakar/viewDetail.jsp?SID=K01174

 

Field: Early Childhood Education

Dr Juppri Bacotang (Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia)

Juppri Bacotang is lecturer in Early Childhood Education at the Faculty of Human Development, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Tanjong Malim, Perak since 2015. He completed his Doctor of Philosophy (Early Childhood Education) Master of Education (Early Childhood Education), and Bachelor of Education (Early Childhood Education) with Honours from UPSI. He is passionately involved in the field of Early Childhood Education since 2012 until now. His area of expertise is early literacy skills.

Research Interest: Early Literacy Skills, Development and Testing of Product, Experimental Quasi

Memberships, editorial boards:

 1. Ketua Editor untuk Buletin NCDRC
 2. Ketua Editor untuk Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak (JPAK), NCDRC

List of Research Grants (recent 5 years):

 1. Pembinaan Sebuah Modul Untuk Pecutan Penguasaan Asas Literasi Bagi Kanak-Kanak 3-4 Tahun, Kementerian Pengajian Tinggi - RM80000, 02-05-2013 to 02-11-2016 (Member) - Geran Agensi Kerajaan

 2. Pengetahuan dan Kemahiran Dalam Kalangan Guru-Guru Pra Sekolah Terhadap Pendidikan Pencegahan Dadah di Kawasan Berisiko Dadah, Kementerian Dalam Negeri - RM60000, 01-05-2018 to 01-05-2019 (Member) - Geran Agensi Kerajaan

 3. Development of a Comprehensive & Integrated Model of Quality Malaysian ECCE, Jabatan Perdana Menteri - RM5142952, 01-04-2015 to 01-05-2019 (Member) - Geran Agensi Kerajaan

 4. Development of Language and Communication Framework to Support Children with SLCN in Early Childhood Classroom, Universiti Pendidikan Sultan Idris - RM8055, 16-11- 2018 to 16-11-2019 (Member) - Geran Universiti

 

Selected Recent Publications (recent 5 years):

 1. Juppri Bacotang, Zainiah Mohamed Isa, Mazlina Che Mustafa, & Siti Farhana Md. Yasin. (2017). Early Literacy Curriculum (ELiC) Framework for Nurseries in Malaysia. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, 10(1), 37-47.

 2. Juppri Bacotang, Zainiah Mohamed Isa, & Mazlina Che Mustafa. (2017). Kesan Modul Literasi Awal (Modul Lit-A) terhadap Pencapaian Kemahiran Literasi Awal mengikut Jantina Kanak-kanak. JAsian Education Action Research Journal (AEARJ), 6(1), 1-8.

 3. Juppri Bacotang, Zainiah Mohamed Isa, Mazlina Che Mustafa, Mahzan Arshad, & Ainon Omar. (2016). Aplikasi Model ADDIE dalam Pembangunan Modul Literasi Awal (Modul Lit-A) untuk Awal Kanak-kanak. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, 5(2), 1-10.

 4. Juppri Bacotang, & Zainiah Mohamed Isa. (2016). Pembangunan Modul Literasi Awal (Modul Lit-A) untuk Kanak-kanak TASKA. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan, 5(1), 30-48.

Link to CV: https://juppri.wixsite.com/pakk

 

Status: FELO NCDRC

 

Field: Early Childhood Education